5351 - 5375 van 6253

Hof van Beroep

20/11/2008
BM 3006.031
Ruimtelijke Ordening
Gent
Zelfs al konden de vergunde verbouwingswerken niet worden uitgevoerd wegens de slechte toestand van de bestaande woning, en kon deze bouwfysische niet zonder destructief onderzoek worden vastgesteld ...

Hof van Beroep

10/11/2008
GE 016.2006
Woonbeleid
Gent
Het Hof merkt ook nog op dat de eerste beklaagde zich onmogelijk kan verschuilen achter de anti-discriminatiewetgeving om zijn verhuring aan personen met een vreemde nationaliteit te verantwoorden ...

Hof van Beroep

31/10/2008
BM 3007.020
Ruimtelijke Ordening
Gent
De vennootschap werd enkel vervolgd als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de kosten en de geldboeten ten laste van de beklaagde natuurlijke persoon, haar aangestelde. Aangezien zij niet wordt ...