5426 - 5450 van 6253

Rechtbank eerste aanleg

02/06/2008
WI
Woonbeleid
Dendermonde
De feiten werden duidelijk met winstbejag gepleegd. Dat het OCMW van Aalst zelf vreemdelingen voor verhuur naar de beklaagde zou sturen, doet geen afbreuk aan de vaststelling over het winstbejag ...

Rechtbank eerste aanleg

02/06/2008
WI
Woonbeleid
Gent
Het loutere feit dat de beklaagde geen voorlegging van documenten zou hebben gevraagd of niet uitdrukkelijk zou hebben geïnformeerd naar hun sociale toestand, betekent daarom nog niet dat de beklaagde ...

Hof van Beroep

25/04/2008
BM 3030.263
Ruimtelijke Ordening
Gent
Aangezien beklaagden hadden aangegeven zelf de gevorderde aanpassingswerken te zullen uitvoeren, beslist het Hof om, alvorens uitspraak te doen over de herstelvordering, de meest gerede partij toe te ...