Wat kan je vinden in de arrestendatabank?

In de arrestendatabank vindt u de geanonimiseerde rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. U hebt enkel toegang tot geanonimiseerde rechtspraak.

1 - 25 van 3718
01/03/2021
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Het betreft zonder vergunning (noch milieuvergunning, noch stedenbouwkundige vergunning) exploiteren van een terrein voor grond- en afbraakwerken met opslag van afval (steenpuin, groenafval, metalen ...