Wat kan je vinden in de arrestendatabank?

In de arrestendatabank vindt u de geanonimiseerde rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. U hebt enkel toegang tot geanonimiseerde rechtspraak.

1 - 25 van 7571, u ziet enkel de geanonimiseerde rechtspraak.
06/02/2019
WI15-HA036
buitenlandse arbeidskrachten

Hof van Beroep

- tegenstelling tot de eerste rechter, is het hof van oordeel dat het boven elke redelijke twijfel bewezen is dat beklaagde D. er tijdens de volledige voorziene incriminatieperiode (tussen 01.08.2015 ...
28/01/2019
WI09-AN036
Bevoegde rechter (betwisting rond verbeurd bedrag)

Hof van Beroep

Nu dhr. B nooit verzet had ingesteld tegen de hem betekende beschikkingen van 27.6.2013, 6.11.2014 en 21.4.2016 tot aanstelling van notaris Deckers, en de beslagrechter in het kader van zijn ...