Wat kan je vinden in de arrestendatabank?

In de arrestendatabank vindt u de geanonimiseerde rechtspraak die verband houdt met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, en dit van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges. U hebt enkel toegang tot geanonimiseerde rechtspraak.

1 - 25 van 3234
26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

zonder of zonder toereikende vergunning exploiteren van een inrichting (opslag en verwerking shreddermateriaal, sorteerzeefzanden en productie van solid recovered fuel (SRF));niet voldoen aan de ...

26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

exploitatie van afvalverwerkend bedrijf (composteerinrichting); geen toereikend afwateringssysteem, opslag niet onder dak, geen groenscherm, ontoereikend compostdagboek, overschrijding vergunde ...

19/06/2020
BM 2297.035
Milieu
Natuur en Bos
Ruimtelijke Ordening
Leuven

Rechtbank eerste aanleg

tussenvonnis; betreft feiten die dateren van voor wijziging artikel 5 Sw; toepassing van wettelijke mogelijkheid tot decumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de natuurlijke persoon ...