5401 - 5425 van 6593

Rechtbank eerste aanleg

06/04/2009
WI
Woonbeleid
Gent
Het staat vast dat de gezinsleden … in een precair sociale toestand verkeren. Hun Tsjechische afkomst en hun beperkte inkomsten (waarvan een substantieel deel opgaat aan huur) brengen mee dat zij over ...

Rechtbank eerste aanleg

31/03/2009
WI
Woonbeleid
Leuven
De rechtbank stelt vast dat er voor het bestaan van de ten laste gelegde feiten geen bijzonder, noch algemeen opzet vereist is. Het morele bestanddeel van onachtzaamheid of nalatigheid volstaat voor ...

Hof van Beroep

24/03/2009
WI
Woonbeleid
Gent
De verzwarende omstandigheid van gewoonte is ten genoegen van recht bewezen gebleven. Het blijkt immers ten genoegen van recht dat deze feiten niet eenmalig en ook niet toevallig waren. De ...

Hof van Beroep

24/03/2009
WI
Woonbeleid
Gent
Het gegeven dat de bewoner vanaf januari 2002 een tewerkstelling vond die hem een netto inkomen van ongeveer 1.250 euro per maand opleverde verandert niets aan de bijzonder kwetsbare positie waarin ...