Cookieverklaring

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid) met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres CVH@vlaanderen.be of dpo.dkb@vlaanderen.be

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op  de onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken aanbiedt en die toegang geven tot hun content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Google Analytics cookie 1

 • Naam van cookie: _ga
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om bezoekers te identificeren via o.a. een client ID binnen Google Analytics
 • Website: arrestendatabank.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Google Analytics
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid en Google Analytics
 • Persoonsgegevens: Nee
 • Geldigheid: 2 jaar

Google Analytics cookie 2

 • Naam van cookie: _gat
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om inzicht te krijgen in het aantal verzoeken dat via de server wordt ontvangen binnen Google Analytics
 • Website: arrestendatabank.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Google Analytics
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid en Google Analytics
 • Persoonsgegevens: Nee
 • Geldigheid: 10 minuten

Google Analytics cookie 3

 • Naam van cookie: _gid
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst en gebruikt om gebruikersgedrag te onderscheiden binnen Google Analytics
 • Website: arrestendatabank.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Google Analytics
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid en Google Analytics
 • Persoonsgegevens: Nee
 • Geldigheid: 24 uur

Cookie-agreed cookie

 • Naam van cookie: cookieagreed
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om na te gaan als er op de knop werd gedrukt dat de cookie policy gelezen werd
 • Website: arrestendatabank.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Persoonsgegevens: Nee
 • Geldigheid: 1 maand

Cookie voor de global header en footer

 • Naam van cookie: gaClientId
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst door de global header en footer van de Vlaamse overheid.
 • Website: arrestendatabank.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
 • Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
 • Persoonsgegevens: Nee
 • Geldigheid: 2 jaar