126 - 150 van 2708
24/06/2019
BM 1022.323
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

Materialendecreet, Vlarema beheer van afvalstoffen en materialen verbranden en onderwerken afval ontbreken registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar vermogensvoordeel

24/06/2019
0
Milieu

Rechtbank eerste aanleg

Materialendecreet, geen registratie als inzamelaar (oude metalen), geen registratie als vervoerder van afvalstoffen, geen afvalstoffenregister

24/06/2019
0
Milieu

Rechtbank eerste aanleg

Materialendecreet opslag afval zonder vergunning (voertuigwrak, asbesthoudend afval, overige) geen voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van omgeving te voorkomen niet naleven bestuurlijke maatregel