2701 - 2725 van 3119
10/05/2011
WI 4071.034
Woonbeleid
Gent

Hof van Beroep

De Vlaamse Wooncode is een lex generalis die op allesomvattende wijze de kwaliteitsbewaking in het Vlaams Gewest regelt, ondermeer via het bestraffen van krotverhuur. Het huidig artikel 20 § 1 lid 1 ...
02/05/2011
WI 1002.017
Woonbeleid
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

De stad...vordert op grond van art. 15 Vlaamse Wooncode en ondergeschikt op grond van art. 1382-1383 BW de kosten terug van bepaalde prestaties. De rechtbank merkt op dat dit kosten zijn die inherent ...
28/04/2011
BM 3030.360
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

De vennootschap is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de in haar hoofde bewezen misdrijven, die een rechtstreeks verband hebben met de waarneming van haar belangen en, naar blijkt uit de concrete ...
05/04/2011
WI 4071.043
Woonbeleid
Gent

Hof van Beroep

Hoewel de voormelde vordering tot de strafvordering behoort, heeft zij desalniettemin een burgerlijk karakter, nu zij in wezen een vorm van teruggave beoogt: zij strekt ertoe een einde te maken aan de ...
04/04/2011
WI
Woonbeleid
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Beklaagden beroepen zich ondergeschikt op de overschrijding van de redelijke termijn cfr. artikel 6 EVRM. De rechtbank stelt vast dat de laatste onderzoeksdaad met betrekking tot het nazicht of de ...
29/03/2011
WI 4071.027
Woonbeleid
Gent

Beslagrechter

De herstelmaatregel opgelegd krachtens het Kamerdecreet strookt immers niet ertoe de wederrechtelijke verhuring van niet-wetsconforme kamers te beëindigen of te voorkomen. Zij heeft wel als doel het ...