2551 - 2575 van 2708
24/03/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

De verzwarende omstandigheid van gewoonte is ten genoegen van recht bewezen gebleven. Het blijkt immers ten genoegen van recht dat deze feiten niet eenmalig en ook niet toevallig waren. De ...
04/03/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Een gebrek aan voorzorg en onachtzaamheid volstaat zonder dat vereist is dat zij wetens en willens met een bijzonder opzet de woongelegenheden ter beschikking stelden. Gelet op de aard en de omvang ...
27/02/2009
BM 3010.012
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Het is niet opportuun een advies in de zin van 198 bis DRO / 7.7.3 VCRO te vragen.
17/02/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Het bijzonder opzet van de beklaagde staat vast, nu hij immers doelbewust onveilige woningen – die absoluut niet voor verhuring geschikt waren – toch voor geld (en niet uit loutere menslievendheid) ...
17/02/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Iedere verhuring van een woning waarvan de bewoning levensgevaarlijk kan zijn, aan personen die ingevolge hun onwettige of precaire administratieve toestand bijzonder kwetsbaar zijn en in wezen geen ...
11/02/2009
WI 1073.007
Woonbeleid

Hof van Beroep

Een arrest dat: (i) aanvaardt dat een herstelvordering ook voor de eerste maal voor het hof van beroep kan uitgebracht worden en (ii) aanvaardt dat alle gebreken moeten weggewerkt worden. Specifiek m ...
11/02/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

De inbreuken op de Vlaamse Wooncode vereisen geen bijzonder opzet; eerste beklaagde hield zich bezig met de verhuring zoals blijkt uit de verklaringen en de tekst van de huurovereenkomst; hij wist ...
14/01/2009
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Het Hof leidt hier uit af dat de bvba wel degelijk contact had met de huurders maar blijkbaar een zeer enge opvatting had over wat onder “beheer” dient te worden verstaan (enkel innen van huurgelden) ...
09/12/2008
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Er is sprake van een precaire administratieve toestand wanneer Bulgaren – op het ogenblik van de geïncrimineerde periode – slechts voor een periode van 3 maanden in België mogen verblijven, eventueel ...