1 - 25 van 150
05/08/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Hasselt

Rechtbank eerste aanleg

Milieuvergunningsdecreet zonder vergunning exploiteren van ingedeelde inrichting (openlucht zwembad) exploitatieverbod