1 - 25 van 66
05/12/2016
KO 002.2014
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

 In deze omstandigheden, Is de rechtbank dan ook van oordeel dat de beweerdelijke "blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid" om aan de hoofdveroordeling te voldoen in elk geval ...
31/10/2016
KO 005.2015
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

Deze som heeft een delictuele oorsprong en kan bijgevolg overeenkomstig art. 42, 3° en 43bis Sw. in zijn totaliteit worden verbeurd verklaard zonder dat eventuele aanschafkosten of andere kosten ...
17/02/2016
KO 004.2012
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

2. De rechtbank stelt vast dat de verbalisanten die het aanvankelijk proces-verbaal KO.66.13.6978/12 opstelden, inderdaad het kwestieuze pand, dat volgens hen "het uitzicht heeft van een oude schuur” ...
16/09/2015
KO 003.2013
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

Naar het oordeel van de rechtbank behoort het inderdaad tot de taak van de verhuurders om ervoor te zorgen dat de huurders ten allen tijde toegang hebben tot de CV-installatie en de hoofdwaterkraan.De ...