1 - 25 van 958
12/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft een bosontginningsbedrijf met opslagplaatsen en behandeling van hout, snoeihout en afbraakhout waarbij de vergunde opslagcapaciteit voor opslag van afbraakhout ruim werd overschreden. Het ...

05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft in de periode 2014- 2017 de opslag van vaste mest in een vaste mestopslagplaats en in een voedersilo die niet voorzien zijn van drie mestdichte wanden, noch van een mestdichte bodem en ...

05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft de opslag van allerlei afval (ondermeer asbesthoudend afval en met bouwafval verontreinigde bodem) zonder omgevingsvergunning en in strijd met Materialendecreet in de periode 2017-2018 en ...