1 - 25 van 106, u ziet enkel de geanonimiseerde rechtspraak.
03/10/2018
WI 14.BG001
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

De door de Vlaamse regering aangewezen wooninspecteurs moeten beschouwd worden als politieambtenaren die in een bijzondere wet, in dit geval de Vlaamse Wooncode, een bijzondere opdracht krijgen om ...