1 - 25 van 818
24/02/2020
BM 1099.083
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Bandencentrale: opslag van afval (banden, afgedankte autobatterijen), illegale verhardingen, ... uitbreiding exploitatie zonder vergunning en in strijd met milieuvoorwaarden Materialendecreet niet ...

18/12/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Hof van Beroep

Zonder milieuvergunning/omgevingsvergunning stallen van 200 vrachtwagens op een weide; veroordeling tot geldboete met gedeeltelijk uitstel: veroordeling tot verbeurdverklaring van vermogensvoordeel ...