1 - 2 van 2
16/04/2012
WI 2344.005
Onroerend Erfgoed
Ruimtelijke Ordening
Woonbeleid

Raad van State

Uit geen enkel gegeven blijkt dat de controleur zich zonder toestemming van de bewoners toegang heeft verschaft tot het onroerend goed. De verzoekende partijen tonen dit ook allerminst aan en beperken ...
26/03/2012
WI
Woonbeleid

Raad van State

Aangezien de wooninspecteurs beschouwd moeten worden als politieambtenaren die in een bijzondere wet een bijzondere opdracht krijgen om misdrijven vast te stellen, gelden hun vaststellingen bij proces ...