1 - 25 van 3718
01/03/2021
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Het betreft zonder vergunning (noch milieuvergunning, noch stedenbouwkundige vergunning) exploiteren van een terrein voor grond- en afbraakwerken met opslag van afval (steenpuin, groenafval, metalen ...