1 - 25 van 54
24/04/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

stallen van voertuigen, andere dan personenvoertuigen, op terrein zonder voorafgaande milieuvergunning bevel tot aanpassen van het terrein aan de ondertussen verkregen milieuvergunning op last van ...

28/02/2020
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

opslag van afgedankte voertuigen, en onderdelen ervan, demonteren afgedankte voertuigen zonder voorafgaande melding en in strijd met vlarem II geen vloeistofdichte vloer, noch inkuiping ...

24/02/2020
BM 1099.083
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Bandencentrale: opslag van afval (banden, afgedankte autobatterijen), illegale verhardingen, ... uitbreiding exploitatie zonder vergunning en in strijd met milieuvoorwaarden Materialendecreet niet ...

21/02/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

niet uitvoeren bestuurlijke maatregel (uitvoeren voorwaarden van kapmachtiging, met name heraanplanting en verwijderen groenafval)

21/02/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

achterlaten afval in bos; niet uitvoeren bestuurlijke maatregel; hoger beroep vervallen wegens laattijdigheid

14/02/2020
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

exploitatie zonder vergunning (aardappelverwerkend bedrijf) vernietiging vergunning door Raad van State, gevolgd door (manifest onwettige?) nieuwe vergunning niet herleven van vergunning in eerste ...

19/11/2019
BM 4158.021
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Milieuvergunningsdecreet onvergunde opslag van afval, vervuilde grond, uitgegraven bodem niet naleven milieuvoorwaarden VCRO

08/11/2019
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

Materialendecreet, afval, opslag en verbranding van allerlei afval Natuurdecreet, onvergunde vegetatiewijziging Bosdecreet, zonder machtiging kappen van bomen, plaatsen van prikkeldraad en houden van ...

08/11/2019
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Materialendecreet, VLAREMA niet beschikken over registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar (oude metalen) voordeelontneming

11/10/2019
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

Bosdecreet, kapmachtiging met heraanplantingsvoorwaarde, overdracht bos, overgang rechten en plichten bestuurlijke maatregel opgelegd aan koper

11/10/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

Milieuvergunningsdecreet niet naleven milieuvoorwaarden opslag geaccidenteerde voertuigen zonder vloeistofdichte vloer

11/10/2019
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Materialendecreet afval niet beschikken over registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar (schroot) achterlaten afval (stookolietank met inhoud & allerlei huishoudelijk ...