Rechtbank eerste aanleg Leuven | 19-06-2020

Referentie:
BM 2297.035
Type rechtbank:
Rechtbank eerste aanleg
Jurisdictie:
Leuven
Trefwoorden per materie:
Milieu
Natuur en Bos
Ruimtelijke Ordening

tussenvonnis; betreft feiten die dateren van voor wijziging artikel 5 Sw; toepassing van wettelijke mogelijkheid tot decumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon; wegens dreigend belangenconflict wordt overeenkomstig artikel 2bis voorafgaande titel Sv een lasthebber ad hoc aangeduid.