Hof van Beroep Gent | 26-06-2020

Referentie:
0
Type rechtbank:
Hof van Beroep
Jurisdictie:
Gent
Trefwoorden per materie:
Milieu

exploitatie van afvalverwerkend bedrijf (composteerinrichting); geen toereikend afwateringssysteem, opslag niet onder dak, geen groenscherm, ontoereikend compostdagboek, overschrijding vergunde volumes; geurhinder
geen decumul rechtspersoon en natuurlijke persoon wegens opzet in hoofde van natuurlijke persoon bewezen (geen gevolg aan vele aanmaningen);
opleggen aanleg groenscherm onder verbeurte van een dwangsom