Hof van Beroep Gent | 24-04-2020

Referentie:
0
Type rechtbank:
Hof van Beroep
Jurisdictie:
Gent
Trefwoorden per materie:
Milieu

stallen van voertuigen, andere dan personenvoertuigen, op terrein zonder voorafgaande milieuvergunning
bevel tot aanpassen van het terrein aan de ondertussen verkregen milieuvergunning op last van dwangsom