Hof van Beroep Antwerpen | 26-09-2019

Referentie:
WI 07.LE007
Type rechtbank:
Hof van Beroep
Jurisdictie:
Antwerpen
Trefwoorden per materie:
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Wonen

Milieuvergunning, exploiteren zonder vergunning, niet naleven van de milieuvoorwaarden;
Materialendecreet, opslag afval in strijd met voorschriften
voordeelontneming