126 - 150 van 3119
18/12/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Hof van Beroep

Zonder milieuvergunning/omgevingsvergunning stallen van 200 vrachtwagens op een weide; veroordeling tot geldboete met gedeeltelijk uitstel: veroordeling tot verbeurdverklaring van vermogensvoordeel ...