101 - 125 van 2926
19/11/2019
BM 4158.021
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Milieuvergunningsdecreet onvergunde opslag van afval, vervuilde grond, uitgegraven bodem niet naleven milieuvoorwaarden VCRO