101 - 125 van 2708
26/09/2019
WI 07.LE007
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Woonbeleid

Hof van Beroep

Milieuvergunning, exploiteren zonder vergunning, niet naleven van de milieuvoorwaarden; Materialendecreet, opslag afval in strijd met voorschriften voordeelontneming

03/09/2019
BM 4037.087
Milieu

Rechtbank eerste aanleg

co-vergistingsinstallatie in agrarisch gebied breidt bijkomende activiteit van verhakselen en verbranden van houtafval uit zonder exploitaitievergunning (vergunning werd vernietigd); problematiek van ...

05/08/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening

Rechtbank eerste aanleg

Milieuvergunningsdecreet zonder vergunning exploiteren van ingedeelde inrichting (openlucht zwembad) exploitatieverbod