76 - 100 van 3603
18/11/2020
BM 1006.136
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Hof van Beroep

Boomkwekerij stort in kader van haar activiteiten en over een hele periode metaalslakken (in de verharding in een weg, onderwerken in grond, in talud) in strijd met Materialendecreet en zonder ...

13/11/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen een onvergunde kapping in een bos gelegen in woonuitbreidingsgebied. Overtreder bekwam een regulariserende kapmachtiging met een uitvoeringstermijn die langer was (en op datum ...

13/11/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen het in bezit hebben van verschillende papegaai-achtigen zonder de vereiste documenten die de legale herkomst van het dier aantonen/zonder het vereiste EU CITES-certificaat.