76 - 100 van 2711
11/10/2019
0
Milieu
Natuur en Bos

Hof van Beroep

Bosdecreet, kapmachtiging met heraanplantingsvoorwaarde, overdracht bos, overgang rechten en plichten bestuurlijke maatregel opgelegd aan koper

11/10/2019
0
Milieu
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Milieuvergunningsdecreet niet naleven milieuvoorwaarden opslag geaccidenteerde voertuigen zonder vloeistofdichte vloer

11/10/2019
0
Milieu

Hof van Beroep

Materialendecreet afval niet beschikken over registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar (schroot) achterlaten afval (stookolietank met inhoud & allerlei huishoudelijk ...