3076 - 3100 van 3119
19/01/2001
BM 3013.023
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

In redelijkheid kan niet verwacht worden dat de koper, onmiddellijk na kennisname van het wederrechtelijk karakter van de zopas aangekocht woning, overgaat tot afbraak daarvan. Elk redelijk persoon ...