2876 - 2900 van 2926
30/06/2004
WI
Woonbeleid
Antwerpen

Hof van Beroep

Overwegende dat uit de verklaring van de huurders blijkt dat de kosten voor verbruik van gas, elektriciteit en water begrepen waren in de huurprijs waaruit dient afgeleid te worden dat beklaagde deze ...
19/12/2003
BM 1151.003
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

Door de wijziging van 'naast de straf beveelt de rechtbank' naar 'naast de straf kan de rechtbank bevelen' heeft de decreetgever de rechter de mogelijkheid gegeven om enige opportuniteitsbeoordeling ...
19/01/2001
BM 3013.023
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

In redelijkheid kan niet verwacht worden dat de koper, onmiddellijk na kennisname van het wederrechtelijk karakter van de zopas aangekocht woning, overgaat tot afbraak daarvan. Elk redelijk persoon ...