5476 - 5500 van 6253

Hof van Beroep

12/03/2008
GE 004.2006
Woonbeleid
Gent
Naar het oordeel van het Hof betekent het vaststaand gegeven dat de woning en de onderscheiden wooneenheden (ernstige) technische gebreken vertonen die een inbreuk uitmaken op de Vlaamse Wooncode en ...

Hof van Beroep

04/03/2008
WI
Woonbeleid
Gent
Essentieel is dat de voormelde bevoegde personen de bewijzen van de misdrijven verzamelen en de daders ervan overleveren aan de rechterlijke overheden overeenkomstig de bepalingen van Sv., zoals ...