5451 - 5475 van 6253

Hof van Beroep

25/04/2008
BM 3034.021
Ruimtelijke Ordening
Gent
Er wordt eenheid van opzet aangenomen m.b.t. het consecutief oprichten van bijgebouwen. Het Hof acht het noch nuttig noch noodzakelijk om het advies in de zin van 198 bis / artikel 7.7.3. VCRO aan de ...

Hof van Beroep

25/04/2008
BM 3034.044
Ruimtelijke Ordening
Gent
Zoals het openbaar ministerie op de terechtzitting van het Hof stelde is de herstelvordering voor zover zij betrekking heeft op de paardenstal niet toereikend gemotiveerd en bijgevolg onwettig. De ...

Hof van Beroep

24/04/2008
BM 1054.006
Ruimtelijke Ordening
Gent
De strafrechter was gevat na 21 augustus 2008 op grond van feiten van instandhouding, die na het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005 niet langer strafbaar bleken ...

Hof van Beroep

24/04/2008
BM 3030.325
Ruimtelijke Ordening
Gent
De feiten van oprichting en instandhouding zijn door eenheid van doel en verwezenlijking, en zijn in die zin door één feit, namelijk een complexe gedraging, opgeleverd. Het Hof acht het niet opportuun ...

Hof van Beroep

21/04/2008
WI
Woonbeleid
Gent
Indien een persoon de taal niet spreekt, maar er is een tolk die het toestemmingsformulier kan vertalen, is er geldige toestemming gegeven. Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat tussen de ...

Hof van Beroep

21/04/2008
WI
Woonbeleid
Gent
Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat tussen de twee voormelde data méér dan twee jaar ligt. Hoewel niet te verwachten is dat bouwfysische problemen in dergelijke korte tijdspanne ...

Hof van Beroep

07/04/2008
WI
Woonbeleid
Gent
Het schrijven van …/…/…, uitgaande van de dienst sociale zaken en huisvesting van de Stad …, waarin wordt geattesteerd dat de woning te … bij een tweede controle bleek te voldoen aan de normen “zodat ...

Hof van Beroep

28/03/2008
BM 3034.049
Ruimtelijke Ordening
Gent
Het overmaken van de herstelvordering bij brief aan de procureur des Konings, maakt de strafvordering nog niet aanhangig bij de rechter. De rechter werd eerst met de herstelvordering gevat door de ...