126 - 150 van 3718
13/11/2020
0
Milieu
Natuur en Bos
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen een onvergunde kapping in een bos gelegen in woonuitbreidingsgebied. Overtreder bekwam een regulariserende kapmachtiging met een uitvoeringstermijn die langer was (en op datum ...

13/11/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

De feiten betreffen het in bezit hebben van verschillende papegaai-achtigen zonder de vereiste documenten die de legale herkomst van het dier aantonen/zonder het vereiste EU CITES-certificaat.