126 - 150 van 3577
29/06/2020
DE 034.2013
Milieu
Woonbeleid
Dendermonde

Rechtbank eerste aanleg

verzet wordt ongedaan verklaard; verzoekers waren op de hoogte van de dagvaarding en uit hun houding blijkt intentie om zich aan gerecht te onttrekken en proceduremisbruik (niet beantwoorden brieven ...

26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

zonder of zonder toereikende vergunning exploiteren van een inrichting (opslag en verwerking shreddermateriaal, sorteerzeefzanden en productie van solid recovered fuel (SRF));niet voldoen aan de ...

26/06/2020
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

exploitatie van afvalverwerkend bedrijf (composteerinrichting); geen toereikend afwateringssysteem, opslag niet onder dak, geen groenscherm, ontoereikend compostdagboek, overschrijding vergunde ...

19/06/2020
BM 2297.035
Milieu
Natuur en Bos
Ruimtelijke Ordening
Leuven

Rechtbank eerste aanleg

tussenvonnis; betreft feiten die dateren van voor wijziging artikel 5 Sw; toepassing van wettelijke mogelijkheid tot decumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen de natuurlijke persoon ...