101 - 125 van 3718
27/11/2020
BM 3145.062
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Gedurende verscheidene jaren op een terrein opslaan en demonteren van afgedankte voertuigen en auto-onderdelen (onder meer opslag van niet gedepollueerde voertuigen op onverharde grond) zonder ...

25/11/2020
AN.022.2017
Milieu
Woonbeleid
Antwerpen

Hof van Beroep

opslag van afgedankte voertuigen en allerlei materiaal en afval (AEEA, gevaarlijke afvalstoffen) ondermeer in vroegere varkensstallen; opslag gedurende verscheidene jaren zodat er geen sprake is van ...

18/11/2020
BM 1006.136
Milieu
Ruimtelijke Ordening
Antwerpen

Hof van Beroep

Boomkwekerij stort in kader van haar activiteiten en over een hele periode metaalslakken (in de verharding in een weg, onderwerken in grond, in talud) in strijd met Materialendecreet en zonder ...