5401 - 5425 van 5618

Rechtbank eerste aanleg

06/06/2005
WI
Woonbeleid
Gent
Desondanks deed de Wooninspectie op …/…/… de navolgende vaststellingen. Dit illustreert de veel laksere houding van de stedelijke administratie die lang niet even ernstig als de wooninspectie haar ...