51 - 75 van 3718
05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft in de periode 2014- 2017 de opslag van vaste mest in een vaste mestopslagplaats en in een voedersilo die niet voorzien zijn van drie mestdichte wanden, noch van een mestdichte bodem en ...

05/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft de opslag van allerlei afval (ondermeer asbesthoudend afval en met bouwafval verontreinigde bodem) zonder omgevingsvergunning en in strijd met Materialendecreet in de periode 2017-2018 en ...

15/01/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft het breken van puin in de periode 2015-2016 zonder over de nodige milieuvergunning te beschikken, door gebruik van een niet gekeurde puinbreker waardoor het puin na breking niet kan ...