3601 - 3625 van 3718
06/06/2005
WI
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Desondanks deed de Wooninspectie op …/…/… de navolgende vaststellingen. Dit illustreert de veel laksere houding van de stedelijke administratie die lang niet even ernstig als de wooninspectie haar ...
25/03/2005
BM 3030.230
Ruimtelijke Ordening
Gent

Hof van Beroep

Het decreet bevat geen aanduiding nopens het moreel element zodat het bewust en vrijwillig handelen volstaat. Dit laatste wordt verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de ...
30/06/2004
WI
Woonbeleid
Antwerpen

Hof van Beroep

Overwegende dat uit de verklaring van de huurders blijkt dat de kosten voor verbruik van gas, elektriciteit en water begrepen waren in de huurprijs waaruit dient afgeleid te worden dat beklaagde deze ...