2626 - 2650 van 3004
05/04/2011
WI 4071.043
Woonbeleid
Gent

Hof van Beroep

Hoewel de voormelde vordering tot de strafvordering behoort, heeft zij desalniettemin een burgerlijk karakter, nu zij in wezen een vorm van teruggave beoogt: zij strekt ertoe een einde te maken aan de ...
04/04/2011
WI
Woonbeleid
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Beklaagden beroepen zich ondergeschikt op de overschrijding van de redelijke termijn cfr. artikel 6 EVRM. De rechtbank stelt vast dat de laatste onderzoeksdaad met betrekking tot het nazicht of de ...
29/03/2011
WI 4071.027
Woonbeleid
Gent

Beslagrechter

De herstelmaatregel opgelegd krachtens het Kamerdecreet strookt immers niet ertoe de wederrechtelijke verhuring van niet-wetsconforme kamers te beëindigen of te voorkomen. Zij heeft wel als doel het ...
28/03/2011
WI
Woonbeleid
Antwerpen

Rechtbank eerste aanleg

Beklaagden voeren aan dat de in de dagvaarding weerhouden tenlastelegging onvolledig en onduidelijk is, zodat hun rechten van verdediging zouden geschonden zijn. De rechtbank weerhoudt deze stelling ...
07/03/2011
WI 4071.066
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Het bewijs van de onzorgvuldigheid blijkt uit de realisatie van de materiële misdrijfbestanddelen (hier de miskenning van de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen). Dit feitelijk vermoeden ...