2576 - 2600 van 2634, u ziet enkel de geanonimiseerde rechtspraak.
23/12/2005
BM 3030.235
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Niets staat eraan in de weg dat het CBS als herstelvorderende overheid zich op de terechtzitting laat vertegenwoordigen door een daartoe aangestelde gemachtigde ambtenaar om de eerder bij brief ter ...
09/12/2005
BM 3005.002
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Een akte van rechtspleging moet geheel in de taal van de rechtspleging worden opgesteld, en aan die voorwaarde wordt geacht voldaan te zijn wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van ...
04/11/2005
BM 3006.017
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Een hangende het geding tussengekomen regularisatievergunning moet door de rechter conform art. 159 G.W. worden getoetst op wettigheid, nu zij het lot van de herstelvordering bepaalt. Inzoverre niet ...
06/06/2005
WI
Woonbeleid

Rechtbank eerste aanleg

Desondanks deed de Wooninspectie op …/…/… de navolgende vaststellingen. Dit illustreert de veel laksere houding van de stedelijke administratie die lang niet even ernstig als de wooninspectie haar ...
25/03/2005
BM 3030.230
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Het decreet bevat geen aanduiding nopens het moreel element zodat het bewust en vrijwillig handelen volstaat. Dit laatste wordt verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de ...
30/06/2004
WI
Woonbeleid

Hof van Beroep

Overwegende dat uit de verklaring van de huurders blijkt dat de kosten voor verbruik van gas, elektriciteit en water begrepen waren in de huurprijs waaruit dient afgeleid te worden dat beklaagde deze ...
19/12/2003
BM 1151.003
Ruimtelijke Ordening

Hof van Beroep

Door de wijziging van 'naast de straf beveelt de rechtbank' naar 'naast de straf kan de rechtbank bevelen' heeft de decreetgever de rechter de mogelijkheid gegeven om enige opportuniteitsbeoordeling ...