2576 - 2600 van 3004
07/09/2011
ME 011.2010
Woonbeleid
Mechelen

Rechtbank eerste aanleg

Derde beklaagde, de dochter van eerste beklaagde treedt steeds op als tolk voor eerste beklaagde. Het feit dat zij enkel in deze hoedanigheid noodzakelijk was vermits eerste beklaagde de Nederlandse ...
28/06/2011
GE 006.2010
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

De gewoonte komt concreet tot uitdrukking in het feit dat de niet-naleving van het kamerdecreet geen toevallige en eenmalige overtreding was maar meermaals en voortdurend plaats vond en het gevolg was ...
27/06/2011
BM 2302.020
Ruimtelijke Ordening
Brussel

Hof van Beroep

VERMOEDEN VAN VERGUND ZIJN - De beklaagde (die zich beroept op het vermoeden van vergund zijn) dient het bestaan van hogevermelde werken vóór 1978 aan te tonen en niet enkel "aannemelijk" te maken. De ...
27/06/2011
WI 4071.064
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Het feit dat de strafvervolging slechts vier van de zes kamers tot voorwerp heeft, belet niet dat de herstelmaatregel wordt bevolen zoals gevorderd. Het opnieuw regelmatig op de huurmarkt ter ...
27/06/2011
WI 4071.062
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

De ten laste gelegde feiten moeten aan elk van de beklaagden worden toegerekend. … en … zijn de eigenaars van de panden in wier opdracht … de huurcontracten afsloot en instond voor de opvolging van de ...
27/06/2011
WI 4071.054
Woonbeleid
Gent

Rechtbank eerste aanleg

Bij de bepaling van het verbeurd te verklaren bedrag houdt de rechtbank rekening met de vorderingen van de burgerlijke partijen. Ten einde verwikkelingen bij de uitvoering van dit vonnis te voorkomen ...
24/06/2011
WI 7148.002
Woonbeleid
Tongeren

Rechtbank eerste aanleg

Het voorwerp van de herstelvordering houdt het wegwerken van alle gebreken aan het pand in, zodat de woning of kamer terug voldoet aan de woonkwaliteitsnormen. Na het uitvoeren van de werken, mogen er ...