26 - 50 van 3718
12/02/2021
0
Milieu
Gent

Hof van Beroep

Het betreft een bosontginningsbedrijf met opslagplaatsen en behandeling van hout, snoeihout en afbraakhout waarbij de vergunde opslagcapaciteit voor opslag van afbraakhout ruim werd overschreden. Het ...