26 - 50 van 2708
19/11/2019
BM 4158.021
Milieu
Ruimtelijke Ordening

Rechtbank eerste aanleg

Milieuvergunningsdecreet onvergunde opslag van afval, vervuilde grond, uitgegraven bodem niet naleven milieuvoorwaarden VCRO

08/11/2019
0
Milieu
Natuur en Bos

Hof van Beroep

Materialendecreet, afval, opslag en verbranding van allerlei afval Natuurdecreet, onvergunde vegetatiewijziging Bosdecreet, zonder machtiging kappen van bomen, plaatsen van prikkeldraad en houden van ...

08/11/2019
0
Milieu

Hof van Beroep

Materialendecreet, VLAREMA niet beschikken over registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar (oude metalen) voordeelontneming